Eigen woning in box 3: wat zijn de gevolgen?

Begin dit jaar stelde De Nederlandsche Bank voor om de eigen woning stapsgewijs over te brengen naar box 3. Deze proefballon veroorzaakt verdeeldheid in de politiek en financieel adviseurs lijken positief. Wat houdt het plan in en welke gevolgen heeft het voor huiseigenaren?

 

Verhuizing eigen woning naar box 3
Nu valt de woning als eigen hoofdverblijf in box 1. In deze box betalen woningeigenaren belasting omdat de Belastingdienst deze woning als een bezit ziet waar u rendement over maakt. In box 3 vallen op dit moment onder andere beleggingen en spaargeld. Mogelijk wordt de eigen woning hier in de toekomst aan toegevoegd.
 

Financieel adviseurs zijn positief
Het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) hield onlangs een enquête onder ruim 10.000 financieel adviseurs. Het belastingsysteem rond de eigen woning is complex en slecht controleerbaar voor iedereen, zo stellen deelnemers. Ruim 70% ziet een goede oplossing in het verplaatsen van de eigen woning naar box 3.  
 

Voor- en nadelen voor woningeigenaren
Het verplaatsen van de woning naar box 3 levert zowel voor- als nadelen op. De belangrijkste zijn: 
 

Voordelen

· Bij het berekenen van uw belastbare vermogen mogen schulden in mindering worden gebracht op bezittingen. Kortom, de hypotheekschuld verlaagt het bedrag waarover belasting wordt betaald.

· Het ligt voor de hand dat het eigenwoningforfait vervalt. Dit forfait is een percentage (vaak 0,5%) dat bij het inkomen moet worden opgeteld. Het vervallen van deze belasting is positief omdat de woning niet langer wordt gezien als een inkomstenbron.
 

Nadelen

· In box 3 is nu geen plaats voor hypotheekrenteaftrek. Hierdoor vervalt het recht een deel van de rentelasten van uw belastbare inkomen af te trekken. Het bedrag waarover belasting wordt betaald stijgt. 

· Over bepaalde bezittingen in box 3 wordt vermogensbelasting gerekend. Als de woning meetelt voor de bezittingen, is het risico op een hogere belastingaanslag hoger.

 

Gevolgen verschillen per situatie
De financiële gevolgen voor huiseigenaren verschillen per situatie. Stel de hypotheekschuld is al bijna afgelost en de woning heeft een flinke overwaarde. In die situatie kan de woning in box 3 al snel nadelig uitpakken. Er mag dan namelijk weinig hypotheekschuld van het belastbare inkomen worden afgetrokken, terwijl de gestegen woningwaarde wel meetelt voor het vermogen. Een starter heeft waarschijnlijk minder overwaarde en nauwelijks afgelost. In dit geval positief omdat er een hogere schuld van het belastbare vermogen afgetrokken kan worden. Daarnaast weegt de waarde van de woning minder zwaar door.  
 

Politieke partijen over de woning naar box 3
Lang niet alle partijen hebben het idee omarmd in hun partijprogramma. Of het verplaatsen van de eigen woning naar box 3 bij een voorstel blijft, moet nog blijken. In ieder geval bent u op de hoogte en wordt u niet verrast wanneer de eigen woning in de toekomst toch uit box 1 verdwijnt.
 

 

 

 

Bron; Woonfonds; 
https://woonfonds.net/blog/eigen-woning-in-box-3-wat-zijn-de-gevolgen-?_...