Disclamer

Privacy statement

 

Bij bezoek aan deze website kan Eerstehypotheek.nl gegevens van u verwerken. Dit zijn onder andere de gegevens welke je invult in ons aanvraagformulier. Uiteraard zullen wij de gegevens welke je aan ons afgeeft met respect behandelen, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Onderstaand zie je een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe je de rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Persoonsgegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld notariskantoren, verzekeringsmaatschappijen en diensten en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Er zijn meerdere redenen voor het verwerken van jouw gegevens; Wanneer je klant bij ons wilt worden, hierbij mogen wij vragen een kopie legitimatie aan te tonen en ook kan er toetsing gedaan worden bij BKR te Tiel. Als je al klant bij ons bent zullen wij in het kader van zorgplicht deze gegevens tussentijds actualiseren. Ook leggen wij opnamen vast zoals bijvoorbeeld telefoongesprekken. Tijdens het actualiseren van deze gegevens kijken we ook of alle toegepaste producten nog wel aansluiten op je wensen en persoonlijke situatie, een advies voor nieuwe of andere producten kan hierop volgen. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Eerstehypotheek.nl. De persoonlijke informatie welke wij van je hebben ontvangen kan je ter alle tijden bij ons opvragen.

 

Verantwoord lenen

 

Verantwoord lenen betekend niet direct dat dit het maximale is wat je kan lenen. Belangrijk is hoeveel je wilt lenen en hoe hoog de maandlasten hierdoor worden. Eerstehypotheek.nl streeft ernaar voor iedere persoonlijke situatie een oplossing te vinden welke binnen de wettelijk gestelde normen en jouw wensen en past.

 

Cookies

 

Voor het goed functioneren van deze website en om deze precies af te stemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van deze website verzameld. Door zogenaamde “cookies” kan deze informatie gebruikt worden. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jou browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

 

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende onderdelen van de Eerstehypotheek aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Ja, je kan een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt bij Eerstehypotheek.nl waar je zaken mee doet. Vindt je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt je het niet nodig dat deze zijn verwerkt? Dan kan je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen per mail op [email protected].

 

Vragen

 

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Eerstehypotheek.nl jouw gegevens verwerkt, is het mogelijk om contact opnemen met Eerstehypotheek.nl of per post naar Eerstehypotheek.nl, Baron van Nagellstraat 144, 3771 LL Barneveld. Wanneer je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan horen wij dit graag.

 

Wijzigingen privacy statement

 

Eerstehypotheek.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte blijft.